Zapraszamy

 Osteopatia

Osteopatia ma swój początek w II połowie XIX wieku, kiedy to amerykański lekarz dr Andrew Taylor Still ogłosił swoją naukę jako alternatywny sposób leczenia człowieka i założył pierwszą na świecie Amerykańską Szkołę Osteopatii – ASO. Obecnie osteopatia stanowi stałą i skuteczną metodę diagnozowania i leczenia manualnego szeroko znaną w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej.

Osteopatia jest to metoda diagnozowania, leczenia, ale przede wszystkim filozofia opieki medycznej. Diagnostyka osteopatyczna opiera się na precyzyjnym badaniu manualnym w poszukiwaniu jakichkolwiek ograniczeń fizjologicznej ruchomości tkanki, a w konsekwencji zaburzeń jej prawidłowego napięcia, ukrwienia i kontroli neurologicznej, co jest oznaką dysfunkcji i wymaga leczenia. Osteopatia w procesie leczenia wykorzystuje wyspecjalizowane, indywidualne dobrane do potrzeb pacjenta techniki manualne w celu poprawy funkcji zaburzonych tkanek.

Filozofia osteopatii traktuje ciało człowieka jako jedność, uznając, że jego struktura i funkcja wzajemnie na siebie oddziaływają. Innymi słowy osteopatia zakłada harmonijne funkcjonowanie wszystkich narządów, jako samoregulującej się całości, w każdej chwili dążącej do równowagi. W sytuacji, gdy proces ten ulega zaburzeniu poprzez pojawiające się dysfunkcję osteopata poprzez odpowiednie zabiegi manualne wspomaga i pobudza naturalne zdolności organizmu do samoleczenia.

Holistyczne podejście do pacjenta sprawia, że osteopatia stanowi kompletny system opieki zdrowotnej, w którym bierze się pod uwagę całego człowieka a nie tylko pojedyncze, wyizolowane objawy.

Osteopatia opiera się przede wszystkim na fizjologii i anatomii człowieka. Poza umiejętnością precyzyjnego wyczuwania zależności pomiędzy poszczególnymi tkankami organizmu,  osteopata posiada również  szeroką wiedzę ogólnomedyczną. Pozwala to na wykrycie patologii niewskazanych do leczenia manualnego i skierowanie pacjenta do odpowiedniego specjalisty.

Osteopatia sprawdza się zarówno w stanach ostrych jak i przewlekłych, a także jako terapia wspomagająca leczenie chorób układu pokarmowego, moczowo-płciowego, oddechowego, endokrynologicznego czy krwionośnego. 

+48 669 885 799

gabinet.kawamed@gmail.com